Seu electrónica

Quin document haig d'aportar de Regne Unit per portar-me les cotitzacions efectuades allí?

Ha d'aportar el document O 1 que haurà de sol·licitar a la institució britànica de desocupació a través del següent enllaç:
 https://public-online.hmrc.gov.uk/lc/content/xfaforms/profiles/forms.html?contentroot=repository:///Applications/NICs_iForms/ 1 . 0 /CA 3916 &template=CA 3916 .xdp
 Si no aporta l'O 1 quan vagi a realitzar la sol·licitud de la seva prestació per desocupació a Espanya, el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) sol·licitarà la informació de les seves cotitzacions per mitjans telemàtics a UK.