Seu electrónica

Solament s'expliquen els anys cotitzats abans del Brexit?

Es tindran en compte els períodes cotitzats en UK abans i després del final del període transitori ( 31 . 12 . 2020 si resideix i treballa en últim lloc a Espanya.