Seu electrónica

He treballat en Regne Unit puc fer valer les meves cotitzacions en UK per a una prestació per desocupació a Espanya?

Sí, es tindran en compte els períodes cotitzats en UK. Per a això necessita residir i treballar en últim lloc a Espanya.