Seu electrónica

Puc portar-me els períodes cotitzats per desocupació a Espanya com a empleada de llar a un altre país de la Unió Europea?

Sí, pot sol·licitar el document O 1 abans de la seva sortida d'Espanya amb la informació dels períodes coberts com a Empleada de Llar perquè siguin tinguts en compte a un altre país comunitari a l'efecte de prestacions per desocupació.