Seu electrónica

Ara soc persona emprada de la llar. El temps que he treballat amb anterioritat en una empresa per compte d'altri es té en compte per cobrar l'atur, quan finalitzi el contracte d'empleada de la llar?

Tindrà dret a la prestació per desocupació si quan finalitzi el seu contracte ha cotitzat a desocupació, almenys, 360 dies.
La cotització per desocupació és obligatòria per a les persones treballadores empleades de la llar a partir de l'octubre 1 de 2022 .
Les cotitzacions efectuades a la desocupació com a empleades de llar se sumaran a les cotitzacions que pogués haver efectuat en altres treballs per compte d'altri, durant els sis anys anteriors a la situació de desocupació, en qualsevol dels règims de la Seguretat Social pels quals es cotitza a desocupació, sempre que no les hagi utilitzat per cobrar una prestació.