Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Com es fa el projecte d'estatuts de la societat cooperativa o laboral?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Els estatuts de la cooperativa o de la societat laboral han de ser redactats d'acord amb el previst en les disposicions legals de caràcter estatal i autonòmic que les regulen.

Per a la realització del projecte dels citats estatuts és aconsellable que acudeixis als serveis d'informació i atenció a la ciutadania que, a nivell estatal, autonòmic i local, existeixen per facilitar ajuda en l'engegada de projectes empresarials. 

També pots consultar a algun professional amb experiència en la matèria o fins i tot rebre l'assessorament de la pròpia notaria on es realitzarà l'atorgament d'escriptura pública i la protocolización dels estatuts.

Convé també recordar que, en aquelles Comunitats Autònomes que hagin assumit la competència i legislat en la matèria, la normativa estatal solament s'aplicarà a falta de la seva pròpia normativa.