Seu electrónica

He finalitzat un contracte laboral en una cooperativa, puc cobrar l'atur i el pagament únic per incorporar-me com persona sòcia a aquesta mateixa cooperativa?

Per obtenir la prestació contributiva per desocupació, ha de reunir tots els requisits necessaris per poder accedir a la mateixa, trobar-se en alguna de les situacions legals de desocupació establertes, tenir el període mínim de cotització exigit i no estar afectat o afectada per alguna de les situacions d'incompatibilitat.

Si vol incorporar-se a aquesta cooperativa com a soci o sòcia de treball, podrà accedir a la prestació contributiva per desocupació en la seva modalitat de pagament únic, encara que hagi mantingut amb aquesta cooperativa un contracte previ i independentment de la seva durada.

Més informació sobre el pagament únic en: