Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Si estic cobrant l'atur i l'empresa opta per la meva readmissió després de declarar un jutjat el meu acomiadament improcedent, què succeeix amb el que he cobrat d'atur?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Quan la teva empresa, en el termini de cinc dies des de la notificació de la sentència, hagi triat readmetre't, haurà d'abonar-te els salaris que hagis deixat de cobrar des de la data de l'acomiadament fins a la notificació de la sentència (els fixarà la pròpia sentència en declarar la seva nul·litat o improcedència).

L'empresari o l'empresària hauran de sol·licitar l'alta en la Seguretat Social des de la data de l'acomiadament o extinció inicial i cotitzar a la Seguretat Social pel període corresponent.

Les quantitats que hagis percebut en concepte de prestacions per desocupació es consideraran indegudes per causa aliena a tu. L'empresa les ingressarà al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) (prestació neta abonada) i les restarà dels salaris que no hagis percebut i que t'ha d'abonar, amb el límit de la suma dels mateixos.

Si al SEPE li consta que l'empresa va dipositar en el jutjat els salaris pendents de percebre per tu i que per aquest motiu aquesta no ha pogut deduir dels mateixos les prestacions indegudament percebudes per tu, et reclamarà la devolució d'aquestes prestacions. 

Si la quantia percebuda com a prestació per desocupació supera els salaris de tramitació, la diferència de cobrament indegut se't reclamarà a tu.