Seu electrónica

Cobro l'atur per un ERTE de dilluns a divendres l'empresa ha de cotitzar per mi el cap de setmana?

En els casos de reducció de jornada o suspensió de contracte per procediment de regulació temporal d'ocupació (ERTE), l'empresa ha de continuar ingressant l'aportació empresarial que li correspongui pel període de desocupació, d'acord amb la normativa reguladora de la cotització a la Seguretat Social.
El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) ingressarà únicament l'aportació de la persona treballadora corresponent a les hores o dies en què està aturada, una vegada descomptada de la seva nòmina.

En tot cas, per a temes relacionats amb la cotització a la Seguretat Social, pot informar-se a través del número de telèfon 901 50 20 50 , o a la pàgina www.seg-social.es.