COBRO L'ATUR PER UN ERTE DE DILLUNS A DIVENDRES L'EMPRESA HA DE COTITZAR PER MI EL CAP DE SETMANA?

En els casos de reducció de jornada o suspensió de contracte per procediment de regulació d'ocupació (ERTE), l'empresa ha d'ingressar l'aportació que li correspongui pel període de desocupació, d'acord amb la normativa reguladora de la cotització a la Seguretat Social.

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) ingressarà l'aportació de la persona treballadora una vegada descomptada de la seva nòmina.

En tot cas, per a temes relacionats amb la cotització a la Seguretat Social, pot informar-se a través del número de telèfon 901 50 20 50, o a la pàgina www.seg-social.es.