Seu electrónica

Són diferents la base reguladora de l'atur i la de cotització per contingències comunes? Para què serveix cadascuna d'elles?

La base reguladora de la prestació per desocupació serveix per calcular l'import d'aquesta prestació, mentre que la base de cotització per contingències comunes és la que el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) té en compte per ingressar les cotitzacions durant el període que percebi la prestació de desocupació.

La base reguladora de la prestació per desocupació s'obté calculant la mitjana de la base de cotització per la contingència de desocupació corresponent als últims 180 dies treballats, tenint en compte els dies naturals de cada mes ( 30 dies novembre, 31 dies desembre...).

En el cas d'extinció de la relació laboral, la base de cotització a la Seguretat Social serà la mateixa que la base reguladora de la prestació.

En el supòsit de regulació temporal d'ocupació de suspensió de la relació laboral o reducció de jornada, la base de cotització a la Seguretat Social durant la percepció de la prestació d'aquelles persones treballadores per les quals existeixi obligació legal de cotitzar, serà equivalent a la mitjana de les bases dels últims sis mesos d'ocupació cotitzada per contingències comunes i per contingències d'accidents de treball i malalties professionals anteriors a la situació legal de desocupació o al moment en què va cessar l'obligació legal de cotitzar.

Durant la suspensió del contracte de treball o la reducció de la jornada, l'empresa continua obligada a ingressar l'aportació empresarial de cotització a la Seguretat Social.