Seu electrónica

Si no comunico la meva col·locació estant cobrant una prestació, què ocorre? No té ja aquesta informació el Servei Públic d'ocupació Estatal?

Com a persona beneficiària de prestacions per desocupació té obligació de comunicar la seva col·locació al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), independentment que pugui conèixer-se per altres mitjans. L'empresa que signa el contracte no té obligació d'informar sobre este tema.

La conseqüència de no comunicar la col·locació podria ser la pèrdua de la prestació per una sanció.

Pot comunicar-nos la seva baixa en la prestació a través d'Internet en www.sepe.es. Per a això necessita certificat digital, DNI electrònic o usuari i contrasenya cl@ve. També pot comunicar-ho per telèfon, així com en l'oficina d'ocupació que li correspongui pel seu domicili.