Seu electrónica

Què haig de fer si mentre cobro prestacions canvio el meu domicili a una altra ciutat?

Si és beneficiari de prestacions per desocupació i canvia el seu domicili a una altra ciutat, ha de comunicar l'adreça del seu nou domicili en l'oficina d'ocupació que li correspongui, tant del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), com de l'autonòmic, de tal forma que sigui possible realitzar les comunicacions que siguin precises per a les accions de control de les prestacions i de reinserció laboral.

Haurà d'informar que és perceptor de prestacions per desocupació amb la finalitat de que es traslladi el seu expedient de demandant d'ocupació i de perceptor de prestacions per desocupació a la nova oficina.

Pot demanar cita prèvia a la Seu Electrònica del Servei Públic d'Ocupació Estatal(SEPE) o per telèfon.