Seu electrónica

Per què causes puc deixar de cobrar l'atur?

Pots deixar de percebre la prestació per desocupació per alguna de les següents causes:

  • Perquè la teva prestació s'hagi esgotat per transcurs de la durada de la mateixa.
  • Per compensació d'un cobrament indegut, és a dir, si deus una quantitat al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).
  • Per l'inici d'un procediment sancionador. La proposta de sanció que comporta la suspensió de la prestació sempre se't comunicaria per correu certificat.
  • Per alguna causa d'incompatibilitat: treball per compte propi o per compte d'altri, reconeixement d'alguna pensió o prestació de caràcter econòmic de la Seguretat Social. En el cas que es tracti d'una col·locació a temps parcial, podràs sol·licitar compatibilización del teu treball a temps parcial amb la prestació que venies percebent. Per a això, has de sol·licitar cita en la teva oficina de prestacions per Internet o trucant per telèfon. La prestació es veuria reduïda en proporció al temps treballat.
  • Per tenir una clau d'impagament en la seva prestació al no haver cobrat el mes anterior. En aquest cas, haurà d'acudir a la seva oficina de prestacions, prèvia petició de citaen Internet o trucant per telèfon .