Seu electrónica

En cas de defunció del perceptor de les prestacions, poden cobrar els seus familiars el corresponent al mes de la defunció?

Les persones pertanyents a la seva família que tinguin la condició d'hereves forçoses podran percebre, en benefici de la comunitat hereditària, la prestació que li correspongui fins avui de la defunció.

Aquelles persones de la seva família que no siguin hereves forçoses també podran percebre, en benefici de la comunitat hereditària, les quantitats reportades i no percebudes fins avui de la defunció, tant en els casos de "successió testamentaria", com de "successió abintestat" (quan no hi ha testament).

Per poder cobrar, hauran de presentar en la seva oficina de prestacions una sol·licitud que poden descarregar de la Web del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), juntament amb la documentació que per a cada cas se'ls indiqui.