Seu electrónica

Com és la meva cotització si cobro un subsidi per desocupació?

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) mantindrà la cotització per jubilació si vostè es troba en algun de els següents suposats:

  • Està percebent un subsidi per a persones treballadores majors d'anys, 52 incloses les persones fixes discontínues el fet causant de les quals s'hagi produït a partir del de 2 març de 2022 .
  • Si és persona treballadora fixa discontínua major d'anys 52 i el fet causant del subsidi per desocupació ha tingut lloc abans del de 2 març de 2022 .

La base de cotització per jubilació en els dos casos anteriors, és el 125 per cent del topall mínim de cotització a la Seguretat Social vigent a cada moment.

  • Si vostè és una persona fixa discontínua menor d'anys, 52 acredita 180 dies o més de cotització i el fet causant del subsidi ha tingut lloc abans del dos de març de 2022 , els primers 60 dies de cobrament del subsidi cotitzen per a la jubilació. La base de cotització per jubilació en aquest cas, és el topall mínim de cotització a la Seguretat Social vigent a cada moment.