COM ÉS LA MEVA COTITZACIÓ SI COBRO UN SUBSIDI PER DESOCUPACIÓ?

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) mantindrà la cotització per jubilació si vostè  es troba en algun dels següents suposats:

  • Està percebent un subsidi per a persones treballadores majors d'anys.. 52
  • Està percebent el subsidi per a persones treballadores fixes discontínues sent major d'anys.. 52

La base de cotització per jubilació en els dos casos anteriors, és el 125 per cent del topall mínim de cotització a la Seguretat Social vigent a cada moment.

  • Si vostè  és una persona fixa discontínua menor d'anys 52 i acredita 180 dies o més de cotització, els primers 60 dies de cobrament del subsidi cotitzen per a la jubilació. La base de cotització per jubilació en aquest cas, és el topall mínim de cotització a la Seguretat Social vigent a cada moment.