?C?MO ��S EL MEU COTIZACI?N SI COBRO UN SUBSIDI PER DESOCUPACI��?

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) mantindrà la cotització per jubilació si vostè  es troba en algun dels següents suposats:

  • Està percebent un subsidi per a persones treballadores majors d'anys.. 52
  • Està percebent el subsidi per a persones treballadores fixes discontínues sent major d'anys.. 52

La base de cotització per jubilació en els dos casos anteriors, és el 125 per cent del topall mínim de cotització a la Seguretat Social vigent a cada moment.

  • Si usted  es una persona fija discontinua menor de 52 años y acredita 180 días o más de cotización, los primeros 60 días de cobro del subsidio cotizan para la jubilación. La base de cotización por jubilación en este caso, es el tope mínimo de cotización a la Seguridad Social vigente en cada momento.