?C?MO ��S EL MEU COTIZACI?N SI COBRO UN SUBSIDI PER DESOCUPACI��?

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) mantindrà la cotització per jubilació si vostè es troba en algun dels següents suposats:

  • Està percebent un subsidi per a persones treballadores majors d'anys, 52 incloses les persones fixes discontínues el fet causant de les quals s'hagi produït a partir del de 2 març de 2022 .
  • Si és persona treballadora fixa discontínua major d'anys 52 i el fet causant del subsidi per desocupació ha tingut lloc abans del de 2 març de 2022 .

La base de cotització per jubilació en els dos casos anteriors, és el 125 per cent del topall mínim de cotització a la Seguretat Social vigent a cada moment.

  • Si vostè és una persona fixa discontínua menor d'anys, 52 acredita 180 dies o més de cotització i el fet causant del subsidi ha tingut lloc abans del dos de març de 2022 , els primers 60 dies de cobrament del subsidi cotitzen per a la jubilació. La base de cotització per jubilació en aquest cas, és el topall mínim de cotització a la Seguretat Social vigent a cada moment.