TINC PAGUES EXTRAORDINÀRIES COBRANT L'ATUR O EL SUBSIDI PER DESOCUPACIÓ?

No s'abonen pagues extres ni en la prestació contributiva ni en el subsidi per desocupació.