Seu electrónica

Soc conseller/a o administrador/a de una societat mercantil, puc cobrar l'atur en finalitzar la meva relació laboral?

Si és conseller/a o administrador/a de una societat mercantil pot percebre prestacions per desocupació si:

  • A més va exercir un lloc com a persona treballadora per compte d'altri en la societat.
  • L'acompliment del càrrec no va suposar funcions d'adreça o gerència.
  • No posseeix el control efectiu de la societat.

No pot percebre prestacions si:

  • Posseeix el control efectiu de la societat.
  • Va realitzar funcions d'adreça o gerència de la societat. 

No obstant això, per ser aquesta una situació assimilada a persona treballadora per compte d'altri (encara que sense cotització per desocupació, a l'efecte de la Seguretat Social), podrà sol·licitar prestacions per desocupació després de cessar en la relació laboral. En aquest cas, per al càlcul del període d'ocupació cotitzat, es tindrien en compte les cotitzacions dels sis anys anteriors a l'inici d'aquesta última relació laboral en l'adreça i com a conseller o consellera, o com a administradora o administrador.