QUAN FINALITZI EL MEU CONTRACTE D'EMPLEAT/A DE LLAR, TINC DRET A L'ATUR?

Tendrá derecho al paro si cuando finalice su contrato ha cotizado a desempleo, al menos, 360 días.
Es tindran en compte les cotitzacions realitzades en qualsevol dels règims de la Seguretat Social pels quals es cotitza a desocupació, incloent les cotitzacions com a persona treballadora empleada de la llar, ja que aquest col·lectiu té obligació de cotitzar a desocupació a partir del d'octubre 1 de 2022 .