Seu electrónica

Si finalitzo qualsevol contracte, puc cobrar prestació per desocupació?

Si cesses en un contracte de treball per motius aliens a la teva voluntat, podràs tenir dret a una prestació per desocupació si reuneixes la resta de requisits legalment exigits:

a) Estar afiliada o afiliat a la Seguretat Social i en situació d'alta o assimilada a l'alta.

b) Tenir cobert el període mínim de cotització de 360 dies dins dels sis anys anteriors a la situació legal de desocupació.

c) Trobar-se en situació legal de desocupació, acreditar disponibilitat per cercar activament ocupació i per acceptar col·locació adequada a través de la subscripció de l'acord d'activitat.

d) No haver complert l'edat ordinària per a la jubilació, excepte quan no tinguessis acreditat el període de cotització requerit per a això o es tracti de supòsits de suspensió de contracte o reducció de jornada.

i) Estar inscrita o inscrit com a demandant d'ocupació en el servei públic d'ocupació competent.