Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

He perdut la meva ocupació en ingressar a la presó. Puc sol·licitar algun tipus de prestació?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

En estar complint condemna de privació de llibertat manques de la disponibilitat per treballar que s'exigeix a les persones beneficiàries de prestacions, per la qual cosa mentre romanguis a la presó no podràs sol·licitar cap tipus de prestació.

Una vegada complerta la condemna, se't considerarà en situació legal de desocupació i podràs sol·licitar:

  • Una prestació contributiva, si en els sis anys anteriors al teu ingrés a la presó justifiques haver cotitzat un mínim de 360 dies en el Règim General de la Seguretat Social o en qualsevol altre règim que cotitzi per desocupació, o has reunit aquest període de cotització per haver realitzat activitats laborals dins de la presó i compleixes els altres requisits d'accés exigits.
  • Un subsidi per a persones alliberades de presó, si no tinguessis dret a la prestació contributiva, la durada de la qual seria de sis mesos, prorrogables per dos períodes d'igual durada fins a un màxim de 18 mesos.

Tindran també dret a aquest subsidi les persones menors alliberades d'un centre d'internament en el qual haguessin estat ingressades per haver comès/fideïcomès fets tipificats com a delicte, sempre que, a més d'haver romàs privades de llibertat per més de sis mesos, fossin majors d'anys 16 al moment de l'alliberament .

Així mateix, tindran dret les persones que haguessin acabat un tractament de deshabituació de la seva drogodependència, sempre que el mateix hagués durat més de sis mesos i hagués estat remesa la seva pena privativa de llibertat.

             Més informació en: “He sortit de presó”.