Seu electrónica

Haig de reclamar contra l'acomiadament per cobrar l'atur?

Per cobrar la prestació per desocupació no és necessari que presents demanda enfront de l'acomiadament davant el Jutjat social, tampoc que l'acomiadament sigui qualificat com a procedent, improcedent o nul per resolució judicial. La comunicació d'aquest acomiadament per part de l'empresari o l'empresària és suficient per justificar la situació legal de desocupació i sol·licitar les prestacions per desocupació.

Això no t'impedeix la possibilitat de reclamar enfront de l'acomiadament simultàniament. En aquest cas, una vegada es resolgui la reclamació, podràs presentar una nova sol·licitud de prestació per desocupació, en aquest cas, si l'acomiadament és considerat procedent o improcedent o si hi ha o no salaris de tramitació, es modificarà la resolució de la prestació de desocupació que estaves percebent en el cas que fos necessari.

Més informació en la secció: "En quina situació et trobes?"