Seu electrónica

Com es poden acreditar les càrregues familiars quan un dels progenitors està en parador ignorat?

Per acreditar les càrregues familiars en el supòsit que un dels progenitors es trobi en parador ignorat, la persona interessada haurà d'interposar la corresponent demanda d'adopció de mesures paternofiliales i obtenir un pronunciament judicial en el qual, si escau, es reflecteixi l'impagament de la pensió o si es produeix el pagament, que el mateix no supera el % 75 del Salari Mínim Interprofessional (SMI).

Si en la data de sol·licitud de la prestació encara no s'hagués dictat aquest pronunciament judicial, provisionalment es podrà aportar la justificació d'haver estat admesa a tràmit la demanda.

El Codi Civil en el seu article 143 estableix l'obligació del pare i de la mare de prestar aliments als seus fills i filles.