Seu electrónica

Vaig sol·licitar l'atur i he trobat treball, puc retirar la meva sol·licitud?

El desistiment (o abandó) de la sol·licitud de les prestacions solament es pot presentar mentre dura la tramitació del procediment fins a la resolució de la prestació sol·licitada.

El termini per desistir finalitza quan el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) emet la resolució aprovant o denegant la sol·licitud presentada.

Per tant, si encara no s'ha dictat resolució, podrà presentar la sol·licitud de desistiment:

•    Presencialmenten la seva oficina de prestacions, prèvia petició de cita (la qual pot sol·licitar a través d'Internet o trucant per telèfon )
•    A través d'Interneta la  Seu Electrònica del SEPE(sempre que disposi de certificat digital) 
•    Per qualsevol mitjà que permeti deixar constància, d'acord amb la normativa.

El model de sol·licitud de desistimentho pot descarregar d'Internet.