SOLICIT? L'ATUR I HE TROBAT TREBALL, ?PUC RETIRAR LA MEVA SOL��LICITUD?

El desistiment (o abandó) de la sol·licitud de les prestacions solament es pot presentar mentre dura la tramitació del procediment fins a la resolució de la prestació sol·licitada.

El termini per desistir finalitza quan el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) emet la resolució aprovant o denegant la sol·licitud presentada.

Per tant, si encara no s'ha dictat resolució, podrà presentar la sol·licitud de desistiment: presencialment en la seva oficina de prestacions, prèvia petició de cita a través d'Internet o trucant per telèfon o a través d'Internet a la Seu Electrònica del SEPE (sempre que disposi de certificat digital), o per qualsevol mitjà que permeti deixar constància, d'acord amb la normativa.

El model de sol·licitud de desistiment ho pot descarregar d'Internet.