Seu electrónica

Acord d'activitat

És el pacte o acord escrit entre els serveis públics d'ocupació i la persona treballadora que demanda aquests serveis, en el qual s'estableixen els drets i obligacions d'ambdues parts per incrementar l'ocupabilitat d'aquesta última, tenint en compte, si escau, les necessitats dels col·lectius prioritaris.