DURADA DE LA PRESTACIÓ

Es calcula tenint en compte el temps d'ocupació cotitzat a desocupació durant els sis anys anteriors a la situació legal de desocupació o al moment en què va acabar l'obligació de cotitzar, o si escau, des del naixement del dret a la prestació de desocupació anterior. Els dies de vacances pagades i no gaudides es consideraran períodes d'ocupació cotitzada.

En el cas de les persones emigrants retornades o les persones alliberades de presó, la durada de la prestació es calcularà tenint en compte les cotitzacions realitzades en 6 els anys anteriors a la sortida d'Espanya o a l'ingrés a la presó, respectivament. Si han cotitzat a l'estranger o a la presó, el càlcul dels 6 anys cap a enrere serà des de la data en què hagi acabat la relació laboral.

En www.sepe.es es pot accedir a un programa d'autocàlcul que li donarà una orientació sobre la durada i quantia de la prestació contributiva i que solament tindrà caràcter informatiu.

 

Per determinar la durada de la prestació s'aplicarà la següent escala:

Dies de cotització Dies de prestació
de 360 a 539 120
de 540 a 719 180
de 720 a 899 240
de 900 a 1079 300
de 1080 a 1259 360
de 1260 a 1439 420
de 1440 a 1619 480
de 1620 a 1799 540
de 1800 a 1979 600
de 1980 a 2159 660
des de 2160 720