Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Estic de baixa per incapacitat temporal

Si estàs cobrant la prestació contributiva o el subsidi per desocupació i estàs de baixa per incapacitat temporal (IT), poden donar-se diferents situacions que afectaran a la teva prestació.

Si estàs percebent la prestació contributiva i inicies una situació d'incapacitat temporal (IT), el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) et continuarà pagant mensualment la prestació econòmica i efectuant les cotitzacions a la Seguretat Social mentre duri la prestació contributiva. La durada d'aquesta seguirà sent la mateixa.

No hauràs de realitzar cap gestió davant el SEPE quan et trobis en situació d'IT, doncs serà l'INSS el que s'encarregarà d'això. No obstant això, si la teva baixa mèdica és anterior al 1 dia de gener de 2022 , hauràs de continuar lliurant en la teva oficina de prestacions els parts de confirmació, i l'alta médica, quan aquesta tingui lloc. 

Quan la situació d'IT no procedeix d'una recaiguda d'una incapacitat anterior iniciada durant la vigència d'un contracte de treball, si continues en aquesta situació quan acabi el període de prestació contributiva, seguiràs percebent la prestació per IT, amb un import igual a el 80 % de l'indicador públic de rendes d'efectes múltiples (IPREM) mensual (quanties per aquest any). Per a això hauràs d'acudir a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i sol·licitar el pagament de la prestació per IT.

Si la situació d'IT és conseqüència de la recaiguda d'una IT anterior que va començar durant la vigència d'un contracte de treball, percebràs la prestació per IT amb el mateix import que la prestació per desocupació. En aquest cas, si en acabar la prestació contributiva continues en situació d'IT, seguiràs percebent la prestació per IT, amb el mateix import que estaves percebent. Per a això, hauràs d'acudir a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i sol·licitar el pagament de la prestació per IT.

Hauràs de contactar amb la teva Oficina d'Ocupació per informar-los d'aquesta situació d'IT.

A més, en acabar la IT podràs sol·licitar un subsidi per desocupació per haver esgotat una prestació de nivell contributiu, si reuneix els requisits.
 

Encara que et trobis malalt o malalta, la quantia del subsidi que estiguis percebent no varia; tampoc la seva durada. Si durant la percepció del subsidi, a causa de malaltia o accident, et trobessis impossibilitat o impossibilitada temporalment per treballar, hauràs de lliurar en l'oficina d'ocupació el justificant mèdic en el qual consti aquesta circumstància.

Deberás contactar con tu Oficina de Empleo para informarles de esta situación de IT.

En finalitzar el subsidi no tindràs dret a prestació econòmica per incapacitat temporal encara que continuïs malalt o malalta, ja que no et trobes en situació d'alta o assimilada a l'alta en la Seguretat Social per a aquesta prestació.