Seu electrónica

Vull treballar per compte propi

Amb la finalitat d'impulsar l'ocupació, existeixen una sèrie de mesures a les quals poden acollir-se les persones treballadores aturades que perceben la prestació contributiva, sempre que reuneixin una sèrie de requisits.

Es tracta de la capitalització de la prestació quan pretenguin realitzar una activitat econòmica en algun dels següents àmbits:

Constituint una cooperativa o incorporant-se a una ja constituïda, com persona sòcia treballadora, de forma estable.

Constituint una societat laboral com persona sòcia treballadora o com a persona treballadora autònoma sòcia d'una societat mercantil o incorporant-se a una societat ja constituïda.

Desenvolupant una activitat com a professional liberal o com a persona treballadora autònoma en qualsevol règim de la Seguretat Social.

Capitalitza la teva prestació

Compatibilitza la teva prestació