PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA I DE L'ESPAI ECONÒMIC EUROPEU

Países de la Unión Europea (UE): Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido*, Suecia, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Grecia, Malta, Polonia, República Checa, Austria, Chipre, Eslovenia, Finlandia, Hungría, Italia, Lituania, Portugal y Rumanía.

* El 31 de gener de 2020 el Regne Unit ha deixat de ser un Estat membre de la Unió Europea. Fins al 31 de desembre de 2020 s'estableix un període transitori en el qual seguiran sent de plena aplicació els Reglaments Comunitaris de Coordinació en matèria de Seguretat Social.

Països de l'Espai Econòmic Europeu (EEE): A més dels citats anteriorment, Islàndia, Liechtenstein i Noruega