Seu electrónica

Ocupació i Innovació Social EaSI

Ocupació i Innovació Social (EaSI)

El capítol d'Ocupació i Innovació Social (EaSI) del Fons Social Europeu Plus (FSE+) té un pressupost de 762 milions d'euros.

Com a part del FSE+ té els mateixos objectius que el FSE+ amb el Pilar Europeu de Drets Socials com a marc principal.

Les principals polítiques prioritàries en les quals se centra EaSI són: 

  1. ocupació i habilitats/habilitats, 
  2. mercats laborals i mobilitat laboral, 
  3. protecció social i inclusió activa i 
  4. condicions laborals 

Convocatòries de propostes

Información sobre las convocatorias de propuestas de la Comisión Europea en el área de empleo, asuntos sociales e inclusión.