Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Temes d'Interès EURES Espanya

Imagen lectura fácil Lectura fácil

En aquest apartat, EURES t'ofereix informació relacionada amb temes d'interès tals com ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations) classificació europea multilingüe de capacitats, competències, qualificacions i ocupacions. la situació originada pel Brexit, la campanya de sensibilització sobre treballadors del sector agroalimentari, informació rellevant per als joves com el Pla de Garantia Juvenil Plus, una iniciativa europea que pretén facilitar l'accés dels joves entre 16 i 30 anys al mercat de treball o sobre el Cos Europeu de Solidaritat, projecte de la Unió Europea que ofereix oportunitats perquè els joves d'entri 18 i 30 anys duguin a terme un servei de voluntariat, realitzin un període de pràctiques o treballin en el sector de la solidaritat, al seu propi país, a un altre país de la Unió Europea o fora d'ella.