TEMES D'INTERÈS EURES ESPANYA

En aquest apartat Eures t'ofereix informació relacionada amb temes d'interès tals com lasituació excecpcional originada pel COVID- 19 en la UE, o la situació originada pel Brexit. També conté informació rellevant per als joves, com pot ser elSistema Nacional de Garantia Juvenil, una iniciativa europea que pretén facilitar el accés dels joves entre 16 i 30 anys al mercat de treball o sobre el Cos Europeu de Solidaritat, iniciativa de la Unió Europea que ofereix oportunitats perquè els joves d'entri 18 i 30 anys duguin a terme un servei de voluntariat, realitzin un període de pràctiques o treballin en el sector de la solidaritat, al seu propi país, a un altre país de la Unió Europea o fora d'ella.