Seu electrónica

Programa TANDEM: Formació i ocupació


Ocupació Jove: TandEM

Proporcionarà formació en alternança amb l'ocupació a joves d'edats compreses entre els 16 i els 29 anys en projectes inspirats a les escoles taller públiques, centrant-se en les capacitats necessàries per a la doble transició, l'assistència social i la cohesió territorial. Rebran les subvencionis entitats del sector públic estatal encarregades de l'execució.

icono links