Seu electrónica

ReferNET

ReferNet és una xarxa creada en 2002 pel Cedefop, Centre Europeu per al Desenvolupament de la Formació Professional,  per donar resposta a la creixent demanda d'informació en l'àmbit de la formació professional i facilitar l'anàlisi i la comparació de les polítiques de formació professional dels Estats Membres de la Unió Europea, Islàndia i Noruega. Representa un sistema estructurat, descentralitzat i interconnectat per a la recopilació, seguiment i difusió d'informació, que proporciona dades sobre els sistemes nacionals de formació professional gràcies als coneixements tècnics d'organismes clau en aquest camp.

Funcions de la Xarxa

 • Elaborar informes actualitzats sobre els sistemes de formació professional a Europa, la seva evolució i altres temes relacionats amb les competències professionals i el mercat laboral.
  • Recopilació i presentació de dades i informació periòdica sobre assumptes i accions en matèria formació professional per als treballs i anàlisis comparatives de temes de FP a Europa de Cedefop i les institucions europees.
  • Desenvolupament dels continguts de publicacions sobre els sistemes de formació professional de Cedefop.
 • Elaborar articles sobre temes d'interès públic i notícies nacionals i temes específics relacionats amb la formació professional i el mercat de treball de cada país.
 • Elaborar una Base de dades bibliogràfica en temes de formació professional:
  • Referències bibliogràfiques recollides pels diferents organismes de coordinació de la Xarxa a més dels serveis d'informació del Cedefop ( Biblioteca i Documentació Vet-Bib ).
 • Difondre informació i esdeveniments relacionats amb la formació professional a Europa:
  • El Butlletí d'informació i les Notes breus del Cedefop en diversos idiomes. Cedefop ofereix, a més, la possibilitat de subscriure's a un servei d'alertes de correu electrònic per estar al dia de les publicacions en matèria de FP en els diferents Estats membre, Noruega i Islàndia.
  • Esdeveniments que se celebren als països socis de la xarxa en l'àmbit de l'educació i formació professional.
 • Donar visibilitat a les accions de formació professional entre els ciutadans i interessats en la formació professional a Europa.

Vídeo promocional i commemoratiu del Desè Aniversari de la Xarxa

Coordinació de la Xarxa

El treball de ReferNet es coordina des de Cedefop amb les organitzacions de cada Estat participant. Es treballa conforme a plans anuals de treball, definits sobre la base de l'acord d'associació entre el Cedefop i l'organització coordinadora de la Xarxa a cada país participant.

Més informació: refer@cedefop.europa.eu

Twitter: @Cedefop

A Espanya, ReferNet en el període 2016-2019 es recolza en la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació.

Més informació: refernet@fundae.es  

Espai web: www.refernet.es

Twitter: @Refernet_és 

ReferNet facilita i actualitza informació en l'àmbit de la formació professional. Aquesta informació s'estructura i s'adapta als diferents suports o mitjans de informació proposats per Cedefop el que facilita la comparació i l'anàlisi dels sistemes de formació professional dels països que conformen la xarxa europea.

Les activitats de ReferNet-Espanya es desenvolupen en el marc dels plans de treball acordats anualment entre el SEPE i  el Cedefop per a la xarxa:

 • Compilació i enviament a Cedefop d'informació  en temes de FP i progressos realitzats en línia amb els compromisos del Comunicat de Bruixes així com recerques més recents en matèria de formació professional a Espanya. Basant-se en els informes dels diferents Estats membre de la Unió, el Cedefop publica informes comparatius sobre temes d'interès com els beneficis de la formació professional, transició al mercat de treball o altres relacionats).
 • Elaboración del Informe de país de la serie del Cedefop "VET in Europe: country report" que ofrece una descripción del sistema de educación y formación profesional a partir de una selección de la información sobre determinados aspectos: la evolución de la política de FP, el diseño de las cualificaciones y programas de formación profesional y de otros informes y publicaciones de Cedefop relacionados con la FP.
 • Contribución al desarrollo de la base de datos bibliográfica del Cedefop a través de la selección e indexación de material publicado en España en materia de formación profesional, con especial atención a monografías, artículos, informes de investigación, documentos electrónicos, sitios, etc.
 • Difusión de concursos públicos, oportunidades de empleo e información del Cedefop en materia de formación profesional y empleo.
 • Difusió d'esdeveniments en FP a Espanya i la Unió Europea dels membres de la xarxa europea i del Consorci nacional.
 • Colaboración con la unidad nacional de Eurydice en la información proporcionada por la Eurypedia (European Encyclopedia on National Education Systems) sobre la estructura del sistema educativo y de formación profesional en España.