Seu electrónica

Inici d'activitat autònoma

En el cas de l'inici d'activitat autònoma:

  • La sol·licitud haurà d'acompanyar-se de la memòria explicativa sobre el projecte de l'activitat a desenvolupar i de la inversió a realitzar, tret que se sol·liciti exclusivament la modalitat de subvenció de quotes a la Seguretat Social.
  • Qualsevol documentació que justifiqui que el projecte pot dur-se a terme.