Seu electrónica

Constitució d'una cooperativa o societat laboral

Si es pretén la constitució d'una cooperativa o societat laboral:

 • Documento privado firmado por quienes vayan a constituir la cooperativa o sociedad laboral, en el que figure:
  • La identitat dels socis i sòcies .
  • La manifestación de su voluntad de constituir la cooperativa o sociedad laboral.
  • Condicions de treball estable.
  • Si es fixa o no període de prova i durada del mateix.
   • Aportació obligatòria i, si escau, voluntària de la persona sòcia treballadora a la cooperativa, així com si escau, quota d'ingrés, o el valor i nombre d'accions o participacions a subscriure pel soci o sòcia de la societat laboral anònima o de responsabilitat limitada.
 • Proyecto de estatutos de la cooperativa o sociedad laboral, donde conste:
  • El capital social.
  • La distribució en aportacions, accions o participacions.
  • Possibles formes i terminis per efectuar el desemborsament.
  • Les condicions de treball estable i aportacions dels socis i sòcies.
 • Qualsevol altra documentació que pugui acreditar la inversió a realitzar i/o la viabilitat del projecte.