Seu electrónica

Consulta de certificats d'empresa enviats

A través d'aquesta consulta es podrà accedir a les dades dels certificats d'empresa d'aquells treballadors que han cessat en l'empresa.

L'aplicació mostrarà el/els certificat/s del treballador que se seleccioni en format PDF i es podrà imprimir aquest document, que comptarà amb l'oportú codi segur/segur de verificació

Aquesta consulta es troba accessible des de la nostra web, seu electrònica, mitjançant l'accés des de la pàgina inicial o mitjançant la selecció de la ruta Empresa / Certific@2/ Consulta de certificats d'empresa enviats.

Segueix aquest enllaç per accedir a l'aplicació