Seu electrónica

Informe Anual del Servei Públic d'Ocupació Estatal

Publicacions realitzades durant l'any 2023

Les Fulles Informatives del SEPE són documents pràctics sobre els serveis i programes que desenvolupa el Servei Públic d'Ocupació Estatal. Aborden iniciatives i programes com a Garantia Juvenil, l'Observatori de les Ocupacions, el Pla de Recuperació Transformació i Resiliència o l'Any Europeu de les Competències.

Cadascun d'aquests apartats es desenvolupen d'una forma més completa i detallada en les seves seccions corresponents.