Seu electrónica

Informe Anual del Servei Públic d'Ocupació Estatal

2022

Mitjançant el seu Informe Anual, el SEPE mostra anualment el balanç de la seva gestió en cadascuna de les seves àrees d'actuació.

Índex

  • El Servei Públic d'Ocupació Estatal
  • Indicadors del mercat de treball
  • Indicadors de polítiques actives d'ocupació
  • Indicadors de prestacions per desocupació
  • Recursos humans, financers i tecnològics
  • Relacions institucionals