Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Novembre 2011

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 1764 novembre 2011
Llibre complet Descargar pdf 1880 novembre 2011
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 58 novembre 2011
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 131 novembre 2011

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 254 novembre 2011
Altes de demanda Descargar pdf 76 novembre 2011
Baixes de demanda Descargar pdf 93 novembre 2011
Llocs oferts Descargar pdf 31 novembre 2011
Col·locacions Descargar pdf 98 novembre 2011

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 581 novembre 2011
Altes de demanda Descargar pdf 227 novembre 2011
Baixes de demanda Descargar pdf 291 novembre 2011
Llocs oferts Descargar pdf 96 novembre 2011
Col·locacions Descargar pdf 46 novembre 2011