Seu electrónica

Concursos

Convocatorias 2023

Convocatòries 2023

23/01/2023 .Resolució de 16 de gener de 2023 (BOE del 23 ), per la qual es corregeixen errors en la de 23 de desembre de 2022 (BOE del de 4 gener de 2023 ). Aquesta correcció no amplia el termini de presentació de sol·licituds.

04/01/2023 . Publicada Resolució de 23 de Desembre de 2022 (BOE 4 de gener 2023 ), per la qual es convoca concurs general de mèrits per a la provisió de llocs de treball de nivells 20 , previ a l'Estabilització, en Adreces Provincials i Oficines de Prestacions del SEPE.
El termini de presentació de sol·licituds és 15 de dies hàbils explicats a partir de l'endemà a la seva publicació (A l'efecte del còmput de terminis, s'hauran d'excloure els dissabtes, els diumenges i els declarats festius segons calendari de dies inhàbils en l'àmbit de l'AGE para 2023 ). 

Convocatorias 2022


Convocatòries 2022

 

16/02/2023 .- Concurs de Nivells 14 - 20 en Adreces Provincials, Oficines de Prestacions i Serveis Centrals. Resolució de 5 de setembre de 2022 (BOE del 15 ). Valoració Provisional Mèrits. S'obre termini de 10 dies hàbils a partir del següent a la seva publicació per presentar al·legacions, mitjançant correu electrònic dirigit a la Unitat de Selecció de Personal. (buzon_seleccion@sepe.es).

3 / 01 / 2023 .- Detectat error en el càlcul informàtic de la Valoració Provisional de Mèrits Específics del Concurs de Nivells 14 - 20 en Adreces Provincials, Oficines de Prestacions i Serveis Centrals. Resolució de 5 de setembre de 2022 (BOE del 15 ), publicat el 30-12-2022 dia , i havent procedit a la seva esmena, es realitza a una nova publicació que anul·la i substitueix a l'anterior. Valoració Provisional Mèrits. S'obre nou termini de 10 dies hàbils a partir del següent a aquesta publicació per presentar al·legacions, mitjançant correu electrònic dirigit a la Unitat de Selecció de Personal. (buzon_seleccion@sepe.es).
Lesal·legacions rebudesabans de la present publicació seran tramitades sense que sigui necessari presentar-les de nou.

21/12/2022 .-Amb data 30 de desembre des 2022 va a publicar la Valoració Provisional de Mèrits del Concurs per a la provisió de llocs de treball Anivellis 14 - 20 , en Adreces Provincials, Oficines de Prestacions i Serveis Centrals del SEPE. (Resolució del de 5 setembre de 2022 , BOE del 15 ). S'admetran els desistiments de les sol·licituds que es presentin fins al 29 dia de desembre d'i 2022 que hauran de dirigir-se, mitjançant correu electrònic, a la Unitat de Selecció de Personal (buzon_seleccion@sepe.es).

21/12/2022 .- Concurs de Nivells 14 - 20 en Adreces Provincials, Oficines de Prestacions i Serveis Centrals. Finalitzat el termini de  5 dies hàbils per a l'esmena per part de les persones excloses o omeses, es publiquen els Llistats definitius de persones admesesiexcloses.

13/12/2022 .- Concurs de Nivells 14 - 20 en Adreces Provincials, Oficines de Prestacions i Serveis Centrals. Llistats de sol·licituds admesesiexcloses. S'obre termini de 5 dies hàbils a partir del següent a aquesta publicació per a l'esmena, per part de les persones excloses o omeses en els citats llistats, mitjançant correu electrònic dirigit a la Unitat de Selecció de Personal: buzon_seleccion@sepe.es.

13/12/2022 .- Resolució de 5 de setembre de 2022 (BOE del 15 ). Concurs de mèrits Anivellis 14 - 20 . Amb data 20 de desembre de 2022 (dimarts) es va a celebrar la reunió de constitució de la Comissió de Valoració del concurs per a la provisió de llocs de treball en Adreces Provincials, Oficines de Prestacions i Serveis Centrals del SEPE, admetent-se les renúncies parcials que es presentin fins a aquest dia. Aquestes renúncies hauran de dirigir-se, mitjançant correu electrònic, a la Unitat de Selecció (buzon_seleccion@sepe.es).

01/10/2022 .- En el BOE de dissabte 1 d'octubre es va publicar Resolució de 22 de Setembre de 2022 de la Sotssecretaria del Ministeri de Treball i Economia Social, per la qual es corregeixen errors de la Resolució de 5 de Setembre de 2022 (BOE del 15 ) retirant de l'Annex I la plaça con número de orden 556 .

15/09/2022 .- Publicada en el BOE d'avui, Resolució de 5 de Setembre de 2022 per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball en el Servei Públic d'Ocupació Estatal. 

15/09/2022 .- S'ha publicat en el BOE d'avui, Resolució de 5 de Setembre, per la qual es convoca concurs general de mèrits per a la provisió de llocs de treball de nivells 14 - 20 , en Adreces Provincials, Oficines de Prestacions i Serveis Centrals del SEPE.
El termini de presentació de sol·licituds és 15 de dies hàbilsexplicats a partir de l'endemà a la seva publicació (A l'efecte del còmput de terminis, s'hauran d'excloure els dissabtes, els diumenges i els declarats festius segons calendari de dies inhàbils en l'àmbit de l'AGE para 2022 ). El personal destinat en aquest Organisme únicament haurà d'aportar fotocòpia dels cursos realitzats fora del Pla de Formació Interna del SEPE que no tinguin acreditats/convalidats a la data de publicació del concurs.

**NOTA:En els propers dies es va a publicar en el BOE, correcció d'errors retirant de l'Annex I la plaça con número de orden 556 , codi de lloc 5102750 , Ajudant d'Oficina de Prestacions, Localitat Molina de Segura/O.P. SEPE Molina de Segura, Província Murcia . 

31/05/2022 .- Concurs de Nivells 14 - 17 en Adreces Provincials i Oficines de Prestacions (Resolució de 16 de febrer de 2022 - BOE del 23 ). Finalitzat el termini d'al·legacions a la valoració provisional de mèrits i una vegada analitzades les mateixes, no s'ha produït cap modificació en l'adjudicació provisional de llocs publicat el 28/04/2022 dia .
La resolució del concurs i la seva publicació en el BOE estarà vinculada a la resolució del procés d'estabilització.

28/04/2022 .- Concurs de Nivells 14 - 17 en Adreces Provincials i Oficines de Prestacions. Resolució de 16 de febrer de 2022 (BOE del 23 ). Valoració Provisional Mèrits. S'obre el termini de 10 dies hàbils a partir del següent a la seva publicació per presentar al·legacions, mitjançant correu electrònic dirigit a la Unitat de Selecció de Personal. (buzon_seleccion@sepe.es).
La resolució d'aquest concurs i la seva publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat estarà vinculada a la resolució del procés d'estabilització. (Base Setena 1 i 2 de la convocatòria).

21/04/2022 .-Amb data 28 d'Abril des 2022 va a publicar la Valoració Provisional de Mèrits del Concurs per a la provisió de llocs de treball Anivellis 14 - 17 , en Adreces Provincials i Oficines de Prestacions del SEPE. (Resolució del de 16 febrer de 2022 , BOE del 23 ). S'admetran els desistiments de les sol·licituds que es presentin fins al 27 dia d'Abril de 2022 . Els desistiments hauran de dirigir-se, mitjançant correu electrònic, a la Unitat de Selecció de Personal (buzon_seleccion@sepe.es).

04/04/2022 .- Concurs de Nivells 14 - 17 en Adreces Provincials i Oficines de Prestacions. Llistats de sol·licituds admesesiexcloses. S'obre termini de 5 dies hàbils a partir del següent a aquesta publicació per a l'esmena, per part de les persones excloses o omeses en els citats llistats, mitjançant correu electrònic dirigit a la Unitat de Selecció de Personal: buzon_seleccion@sepe.es.

28/03/2022 .- Resolució de 16 de febrer de 2022 (BOE del 23 ). Concurs de Nivells 14 - 17 .  Amb data 4 d'abril des 2022 va a celebrar la reunió de constitució de la Comissió de Valoració del concurs per a la provisió de llocs de treball en Adreces Provincials i Oficines de Prestacions del SEPE, admetent-se les renúncies parcials que es presentin fins a aquest dia.
Aquestes renúncies hauran de dirigir-se, mitjançant correu electrònic, a la Unitat de Selecció de Personal: buzon_seleccion@sepe.es

07/03/2022 .-Resolució de 25 de febrer de 2022 (BOE del de 7 març), per la qual es corregeixen errors en la de 16 de febrer (BOE del 23 ). Aquesta correcció no reobre el termini de presentació de sol·licituds.

02/03/2022 .- Nota informativa sobre condicions de participació en el concurs per a la provisió de llocs de Nivells 14 - 17 (Resolució de 16 de febrer de 2022 BOE de 23 de febrer):

"Els funcionaris i funcionàries de carrera destinats en el SEPE que es trobin en servei actiu en el Cos General Administratiu i en excedència en el Cos General Auxiliar, podran prendre part en el present concurs des d'aquest últim Cos i els mèrits es valoraran en relació al mateix."

23/02/2022 .-Publicat en el BOE del dia 23 de Febrer la Resolució de  16 de Febrer, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball de nivells  14 - 17 , en Adreces Provincials i Oficines de Prestacions del SEPE.

S'ha publicat en el BOE de el  23 de Febrer, Resolució de  16 de Febrer, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball de nivells  14 - 17 , en Adreces Provincials i a la Xarxa d'Oficines de Prestacions del SEPE. El termini de presentació de sol·licituds és 15 de dies hàbils explicats a partir de l'endemà a la seva publicació (A l'efecte del còmput de terminis, s'hauran d'excloure els dissabtes, els diumenges i els declarats festius segons calendari de dies inhàbils en l'àmbit de l'AGE para 2022 ). El personal destinat en aquest Organisme únicament haurà d'aportar fotocòpia dels cursos realitzats fora del Pla de Formació Interna del SEPE que no tinguin acreditats/convalidats a la data de publicació del concurs.

Convocatorias 2021


Convocatòries 2021

14/03/2022 .- Publicada en el BOE d'avui, Resolució de 7 de març de 2022 , per la qual es resol el concurs  de provisió de llocs de treball d'Adreces Provincials, Oficines de Prestacions i Serveis Centrals, Nivells 18 - 28 , convocat per Resolució de  2 de novembre de  2021 (BOE del 12 ), en el Servei Públic d'Ocupació Estatal.

03/03/2022 .- Concurs de provisió de llocs de treball d'Adreces Provincials, Oficines de Prestacions i Serveis Centrals, Nivells 18 - 28 , convocat per Resolució de  2 de novembre de  2021 (BOE de 12 ), en el Servei Públic d'Ocupació Estatal. Finalitzat el termini d'al·legacions a la valoració provisional de mèrits, es fa pública la proposta de Resolucióenviada al Ministeri de Treball i Economia Social per a la seva aprovació i signatura per la Sotssecretària del Departament.

08/02/2022 .-Concurs de Nivells 18 - 28 en Adreces Provincials, Oficines de Prestacions i Serveis Centrals. Resolució de 2 de novembre de 2021 (BOE del 12 ). Valoració Provisional Mèrits. S'obre el termini de 10 dies hàbils a partir del següent a la seva publicació per presentar al·legacions, mitjançant correu electrònic dirigit a la Unitat de Selecció de Personal. (buzon_seleccion@sepe.es).

Termini Publicació Valoració Provisional i Desistiment Concurso Adreces Provincials, Oficines de Prestacions i Serveis Centrals - Nivells 18 - 28

02/02/2022 - Amb data 8 de febrer des 2022 va a publicar la Valoració Provisional de Mèrits del Concurs per a la provisió de llocs de treball Anivellis 18 - 28 , en Adreces Provincials, Oficines de Prestacions i Serveis Centrals del SEPE. (Resolució del de 2 novembre de 2021 , BOE del de 12 novembre).
S'admetran els desistiments de les sol·licituds que es presentin fins al 7 dia de febrer de 2022 .
Els desistiments hauran de dirigir-se, mitjançant correu electrònic, a la Unitat de Selecció de Personal (buzon_seleccion@sepe.es).

18/01/2022 .-Concurs de Nivells 18 - 28 en Adreces Provincials, Oficines de Prestacions i Serveis Centrals. Llistats de sol·licituds admesesiexcloses. S'obre termini de 5 dies hàbils a partir del següent a aquesta publicació per a l'esmena, per part de les persones excloses o omeses en els citats llistats, mitjançant correu electrònic dirigit a la Unitat de Selecció de Personal: buzon_seleccion@sepe.es.

03/01/2022 .- Resolució de 2 de novembre de 2021 (BOE del de 12 novembre). Concurs específic Nivells 18 - 28 .  Amb data 13 de Gener de 2022 (Dijous) es va a celebrar la reunió de constitució de la Comissió de Valoració del concurs per a la provisió de llocs de treball en Adreces Provincials, Oficines de Prestacions i Serveis Centrals del SEPE, admetent-se les renúncies parcials que es presentin fins a aquest dia.

Aquestes renúncies hauran de dirigir-se, mitjançant correu electrònic, a la Unitat de Selecció de Personal: buzon_seleccion@sepe.es

26/11/2021 .-Resolució de 22 de novembre de 2021 (BOE del 26 ), per la qual es corregeixen errors en la de 2 de novembre (BOE del 12 ). Aquesta correcció reobre el termini de presentació de sol·licituds.

12/11/2021 .- Publicada en el BOE la Resolució de  de 2 Novembre de 2021 , per la qual es convoca concurs específic per a la provisió de llocs de treball en el Servei Públic d'Ocupació Estatal.

S'ha publicat en el BOE del de 12 Novembre,Resolució de 2 de Novembre, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió de llocs de treball de nivells  18 - 28 , en Adreces Provincials, Oficines de Prestacions i Serveis Centrals del SEPE.El termini de presentació de sol·licituds és 15 de dies hàbils explicats a partir de l'endemà a la seva publicació (A l'efecte del còmput de terminis, s'hauran d'excloure els dissabtes, els diumenges i els declarats festius segons calendari de dies inhàbils en l'àmbit de l'AGE para 2021 ). El personal destinat en aquest Organisme únicament haurà d'aportar fotocòpia dels cursos realitzats fora del Pla de Formació Interna del SEPE que no tinguin acreditats/convalidats a la data de publicació del concurs.

02/08/2021 .- Publicada en el BOE del d'agost,  2 Resolució de 22 de juliol de 2021 , per la qual es resol el concurs  de provisió de llocs de treball d'Adreces Provincials, Oficines de Prestacions i Serveis Centrals, Nivells 14 - 20 , convocat per Resolució de  21 de gener de  2021 (BOE de 1 de febrer), en el Servei Públic d'Ocupació Estatal.

22/07/2021 . Concurs per a la provisió de llocs de treball en Adreces Provincials, Oficines de Prestacions i Serveis Centrals del SEPE, Nivells 14 - 20 convocat per Resolució de 21 de gener (BOE de 1 de febrer). Es fa pública nova Resolucióenviada al Ministeri de Treball i Economia Social per a la seva aprovació i signatura per la Sotssecretària del Departament, a causa del canvi produït en l'adjudicació del lloc amb nº d'ordre 700 per haver obtingut plaça en un altre concurs la candidata que figurava com a adjudicatària en la Resolució publicada el 16/07/2021 dia .

16/07/2021 .- Concurs de provisió de llocs de treball d'Adreces Provincials, Oficines de Prestacions i Serveis Centrals, Nivells 14 - 20 , convocat per Resolució de  21 de gener de  2021 (BOE de 1 de febrer), en el Servei Públic d'Ocupació Estatal. Finalitzat el termini d'al·legacions a la valoració provisional de mèrits, es fa pública la Resolució enviada al Ministeri de Treball i Economia Social per a la seva aprovació i signatura per la Sotssecretària del Departament.

22/06/2021 .- Ampliació del terminide Resolució del concurs d'Adreces Provincials, Oficines de Prestacions i Serveis Centrals, nivells 14 - 20 , convocat per Resolució de 21 de gener de 2021 (BOE del de 1 febrer). Resolució de 16 de juny(BOE del 22 ).

21/06/2021 .-Concurs de Nivells 14 - 20 en Adreces Provincials, Oficines de Prestacions i Serveis Centrals. Valoració Provisional Mèrits. S'obre el termini de 10 dies hàbils a partir del següent a la seva publicació per presentar al·legacions, mitjançant correu electrònic dirigit a la Unitat de Selecció de Personal: buzon_seleccion@sepe.es

15 de juny de 2021 .- Termini Publicació Valoració Provisional i Desistiment Concurso Adreces Provincials, Oficines de Prestacions i Serveis Centrals - Nivells 14 - 20 .  Amb data 21 de juny des 2021 va a publicar la Valoració Provisional de Mèrits del Concurs per a la provisió de llocs de treball Anivellis 14 - 20 , en Adreces Provincials, Oficines de Prestacions i Serveis Centrals del SEPE. (Resolució del de 21 gener de 2021 , BOE del de 1 febrer).

S'admetran els desistiments de les sol·licituds que es presentin fins al 20 dia de juny de 2021 .

Els desistiments hauran de dirigir-se, mitjançant correu electrònic, a la Unitat de Selecció de Personal: buzon_seleccion@sepe.es

08/06/2021 .- Circumstàncies sobrevingudes en la gestió del concurs per a la provisió de llocs de treball de nivells 14 - 20 (Resolució de 21 de gener de 2021 -BOE del de 1 febrer) obliguen a posposar la publicació de la Valoració Provisional de Mèrits que estava prevista per al 14 dia de juny.

La nova data de la citada publicació es comunicarà amb la suficient antelació.

07/06/2021 .-Amb data 14 de juny des 2021 va a publicar la Valoració Provisional de Mèrits del Concurs per a la provisió de llocs de treball Anivellis 14 - 20 , en Adreces Provincials, Oficines de Prestacions i Serveis Centrals del SEPE. (Resolució del de 21 gener de 2021 , BOE del de 1 febrer).

 S'admetran els desistiments de les sol·licituds que es presentin fins al 13 dia de juny de 2021 .

Els desistiments hauran de dirigir-se, mitjançant correu electrònic, a la Unitat de Selecció de Personal: buzon_seleccion@sepe.es

22/04/2021 .-Resolució de 21 de gener de 2021 (BOE del de 1 febrer). Concurs de mèrits Anivellis 14 - 20 .  Amb data 6 de maig des 2021 va a celebrar la reunió de constitució de la Comissió de Valoració del concurs per a la provisió de llocs de treball en Adreces Provincials, Oficines de Prestacions i Serveis Centrals del SEPE, admetent-se les renúncies parcials que es presentin fins a aquest dia. 
Aquestes renúncies hauran de dirigir-se, mitjançant correu electrònic, a la Unitat de Selecció (buzon_seleccion@sepe.es).

31/03/2021 .- En el dia d'avui, s'han publicat les relacions provisionals de persones admeses i excloses en el concurs unitari dels Cossos i Escales dels subgrups C 1 i C 2 convocat per Ordre TFP/ 1114 / 2020 , de 26 de novembre.

El termini per realitzar al·legacions serà de el   6 al d'abril 12 de 2021 , tots dos inclosos, es dirigiran a la Sotsdirecció General de Gestió de Procediments de Personal, Direcció general de la Funció Pública, que serà qui les resolgui. Una vegada resoltes, es procediran a publicar les relacions definitives en aquesta mateixa pàgina web.

01/02/2021 .- Resolució de 21 de gener de 2021 , per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball en el Servei Públic d'Ocupació Estatal. 

S'ha publicat en el BOE del de 01 febrer, la Resolució de 21 de gener, per la qual es convoca concurs per a la provisió de llocs de treball de nivells mínims 14 - 20 , en Adreces Provincials, Oficines de Prestacions i Serveis Centrals del SEPE,  del Servei Públic d'Ocupació Estatal. El termini de presentació de sol·licituds és 15 de dies hàbils explicats a partir de l'endemà a la seva publicació (A l'efecte del còmput de terminis, s'hauran d'excloure els dissabtes, els diumenges i els declarats festius segons calendari de dies inhàbils en l'àmbit de l'AGE para 2021 ). El personal destinat en aquest Organisme únicament haurà d'aportar fotocòpia dels cursos realitzats fora del Pla de Formació Interna del SEPE que no tinguin acreditats/convalidats a la data de publicació del concurs.