Seu electrónica

Adreces Provincials

Imagen lectura fácil Lectura fácil

 

El Director Provincial, sense perjudici de la seva dependència funcional del Director/a General, vetllarà pel compliment de les finalitats del Servei Públic d'Ocupació Estatal en l'àmbit provincial.

Localitzador Adrecis Provincials