Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Sotsdirecció General de Prestacions per Desocupació

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Sotsdirectora General:
 

C/. Comtessa de Venadito, 9-28027-Madrid
Telèfon: 91 585 28 39 / 41
Fax: 91 585 28 25

 

Amb nivell orgànic de Sotsdirecció General i dependència directa del Director/a General del Servei Públic d'Ocupació Estatal, corresponen a aquesta unitat les següents

Funcions:

      a)Elaborar propostes normatives i de desenvolupament de la protecció per desocupació.

      b) Ordenar la gestió de les funcions i serveis derivats de les prestacions per desocupació.

      c) Establir i mantenir els processos operatius a desenvolupar per les diferents unitats del Servei Públic d'Ocupació Estatal, en matèria de protecció per desocupació.

      d) Diseñar medidas de mejora y modernización de las prestaciones por desempleo, a través de la incorporación de nuevas tecnologías, facilitando la gestión telemática.

      i) Proposar els mitjans i planificar les actuacions que siguin necessàries a fi de prestar una atenció eficient de qualitat als ciutadans en matèria d'informació i gestió de les prestacions per desocupació, desenvolupant així mateix la seva atenció telemàtica.

      f) Proposar objectius i plans d'acció, així com mecanismes de control de la gestió de les prestacions per desocupació, i de compliment del compromís d'activitat, així com efectuar el seu seguiment.

      g) Elaborar plans de control dels beneficiaris de les prestacions per desocupació i efectuar el seu seguiment, així com proposar objectius i actuacions conjuntes amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social per al control d'aquestes prestacions.

      h) Realitzar el seguiment dels ingressos i despeses de les prestacions per desocupació, així com avaluar el sistema de protecció per desocupació i l'evolució dels col·lectius protegits.

      i) Proposar els mecanismes per a la coordinació entre les polítiques actives d'ocupació i les prestacions per desocupació.