Seu electrónica

Butlletí trimestral del mercat de treball (BTM)

Informació trimestral de mercat de treball de l'Observatori de les Ocupacions del SEPE. Dades a nivell nacional i territorial (províncies i comunitats autònomes) i segons col·lectius especials d'ocupació -dones, joves, estrangers, majors de 45 anys, persones amb discapacitat-. Conté indicadors d'atur i contractes, d'afiliació a la Seguretat Social i de l'Enquesta de Població Activa, juntament amb la normativa rellevant en matèria d'ocupació i formació del Butlletí Oficial de l'Estat.

Període