Seu electrónica

Informes anuals del mercat de treball provincial i municipal

Per col·lectius a partir de 2018: Las Palmas

Any Publ. Títol del document Descàrrega

2019

Mercado de Trabajo por colectivos 2019 Las Palmas (Datos 2018)

Descargar

2018 Mercat de Treball per col·lectius 2018 Las Palmas (Dades 2017) Descargar