Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Podo cobrar un subsidio se non teño cargas familiares?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Si, podes cobrar un subsidio aínda que non teñas cargas familiares, xa que hai algunhas modalidades de subsidio para as que non se esixen cargas, como no caso dos seguintes colectivos:

  • Persoas desempregadas maiores de anos 45 que esgotasen unha prestación contributiva.
  • Persoas desempregadas maiores de anos 52 que cumpran todos os requisitos, salvo a idade, para acceder á pensión de xubilación.
  • Persoas desempregadas  que cotizasen entre 180 e 359 días.
  • Persoas desempregadas que fosen declaradas plenamente capaces ou inválidas parciais como consecuencia da revisión da súa pensión de invalidez.
  • Persoas liberadas de prisión.
  • Persoas traballadoras emigrantes retornadas.

Ademais de pertencer a algún dos colectivos anteriores, debes cumprir os seguintes requisitos:

  • Non ter rendas individuais superiores, en cálculo mensual, ao 75 % do salario mínimo interprofesional vixente, excluída a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias .
  • Estar rexistrado ou rexistrada como demandante de emprego, cumprir o acordo de actividadeincluído na solicitude e non rexeitar oferta de emprego adecuada, nin negarse a participar en accións de formación, promoción ou reconversión profesional.