Sede electrónica

Que me ocorre se non podo presentar toda a documentación no prazo establecido?

Unha vez presentada a solicitude dentro de prazo, aínda que non dispoñas de toda a documentación necesaria, a oficina do Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) rexistrará a data de entrada e entregarache un escrito no que se detallan os documentos que lle faltan, concedéndoche un novo prazo de días 15 para achegalos.

Se non entregas a documentación que se che reclamou no prazo indicado para facelo, a túa solicitude quedará arquivada. Recibirás entón unha resolución declarando tal arquivo, contra a que poderás presentar unha reclamación previa á vía xurisdicional. Unha vez declarado o arquivo, poderías volver solicitar a prestación se o dereito non prescribise por transcurso do tempo.

Máis información en: