Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Traballar no veránCatálogo de publicacións da Administración Xeral do Estado

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edición realizada polo Servizo Público de Emprego Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-21-015-3

Actualizada a xaneiro 2021

Cando chega o verán, tamén chegan as vacacións, momento ideal para saír a buscar traballo e aprender un idioma á vez. Nos seguintes portais atoparás información para a busca de emprego.

EURES (European Employment Services)

EURES é unha rede de cooperación entre a Comisión Europea e os servizos de emprego dos países da UE, Noruega, Islandia, Liechtenstein e Suíza, así como doutras organizacións asociadas. A rede EURES ofrece servizos de alta calidade a traballadores e empregadores.

O obxectivo de EURES é proporcionar información, asesoramento e contratación/inserción (busca de emprego) a traballadores/as.

EURES é moito máis que o portal europeo de mobilidade laboral; é moito máis que un portal de emprego.

EURES conta cunha rede humana de máis de 1000 asesores/as EURES en toda Europa, que pon a disposición de empregadores e traballadores.

En España, podes contactar cos/coas asesores/as EURES da túa comunidade autónoma, que proporcionan os tres servizos básicos de EURES: información, orientación e intermediación no mercado laboral europeo.

Portal Europeo da Xuventude

No Portal Europeo da Xuventude atoparás ligazóns para buscar traballo no verán nos países da Unión Europea e, por suposto, información sobre opcións de prácticas e aprendizaxe.

Onde buscar traballo?

Nos países do Espazo Económico Europeo (EEE), a libre circulación de persoas é un dereito básico que permite aos cidadáns do EEE traballar noutro país sen permiso de traballo.

Cales son as consideracións prácticas que hai que ter en conta antes de buscar traballo?

Vivir e traballar noutro país europeo pode supoñer unha serie de obstáculos, como adaptarse a unha nova cultura, traballar nunha lingua estranxeira e familiarizarse con réximes fiscais e de seguridade social descoñecidos.

A mellor forma de prepararse é estar ben informado sobre o país que se escolleu. Tamén entran en xogo as túas propias calidades persoais: iniciativa, apertura ao cambio, cualificación e coñecemento de linguas estranxeiras.

Antes de comezar a buscar un traballo, debes ter en conta que non é necesariamente máis doado atopar traballo noutro país que no teu propio.

Non obstante, algúns sectores do mercado laboral europeo poden ofrecer oportunidades, como o turismo e os servizos (servizos financeiros, consultoría de xestión, tecnoloxía da información e algúns segmentos do sector sanitario), así como traballo temporal na agricultura.

Podes atopar información sobre como vivir e traballar en cada un dos países do EEE nos seguintes portais:

 • Portal EURES da Comisión Europea, sección “Vida y Trabajo”: investiga o mercado laboral, a sanidade, o aloxamento...
 • Portal EURES no Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE): selecciona o país que che interesa e consulta non só as súas ofertas de traballo, senón tamén información básica sobre como vivir e traballar nese país.

Que outros aspectos tes que ter en conta?

Debes asegurarte de que redactaches un currículo (CV) claro e ben estruturado, especificamente orientado ao traballo que buscas. Desde EURES España recomendámosche que personalices o teu CV e a túa carta de presentación e que os adaptes aos modelos de cada país.

Poderás atopar modelos e consellos específicos para adaptar a túa candidatura na pestana "CV y carta" (CV e carta) dentro de cada país no sitio web EURES-SEPE.

A UE aprobou un modelo estándar de currículum vitae europeo "EUROPASS" que permite presentar claramente as cualificacións e aptitudes dun candidato nos diferentes países da UE. Este modelo de CV está dispoñible actualmente en 28 idiomas.

Traballar como au pair é unha boa opción para traballar de xeito temporal no estranxeiro, gañar cartos extra e, ao mesmo tempo, mellorar o teu coñecemento da lingua e a cultura do país de acollida.

Que é un au pair?

A esencia do programa au pair é o intercambio cultural: un mozo ou moza vive cunha familia de acollida noutro país ata un ano. Axudan á familia con coidados infantís e outras tarefas domésticas, a cambio de pensión completa e unha pequena asignación.

O horario de traballo varía segundo a condición do au pair e do país no que se preste o servizo, aínda que normalmente están entre as 20 e as 40 horas semanais con, polo menos, un día de descanso á semana.

Como regra xeral, os au pair non manteñen unha relación laboral coa familia correspondente, senón que se adhiren ao Tratado Europeo sobre Au Pair, no caso de Europa, e á normativa correspondente no caso concreto de cada país. Aínda que non todos os países europeos están adheridos a este Tratado, na maioría enténdese dun xeito similar. Nalgún casos, como Irlanda, considérase máis coma unha relación laboral, suxeita á súa lexislación sobre dereitos e obrigas.

Comité Europeo para os Estándares Au Pair (ECAPS) define as características do programa au pair en Europa. Aínda que hai algunha diferenza por país, isto sería o máis xeralmente aplicado:

 • Un au pair pode ser tanto un home como unha muller.
 • Xeralmente con idades comprendidas entre os 18 e os 30 anos.
 • Dependendo do país, podes ser au pair entre 3 e 12 meses.
 • Ter experiencia en coidados infantís e/ou de nenos segundo a normativa do seu país de acollida. Proporcionar referencias é un valor engadido.
 • Non ter antecedentes penais.
 • Ter boa saúde.
 • Coñecementos básicos do idioma do país de destino (tendo en conta que un dos obxectivos principais é, precisamente, mellorar os coñecementos dese idioma a través de medios prácticos e/ou seguindo un curso no país de acollida).

Acordo europeo sobre a colocación au pair: inclúe un modelo de "Acordo de colaboración" en inglés entre a familia e o/a au pair.

Algúns recursos de busca de ofertas de au pair en todo o mundo:

 • Internacional au pair Association (IAPA) Nesta páxina atoparás consellos para au pairs e familias, así como un directorio xeral das principais axencias de au pair en cada país, pertencentes ao IAPA, na pestana "Members search" (Busca de membros). As organizacións que combinan au pairs con familias a miúdo cobran unha taxa de inscrición á familia e/ou ao au pair.
 • Newaupair
 • Aupair-world
 • Findaupair

Axencias de au pair en Europa:

Au pair en Suiza (requisitos e busca de ofertas):

Au pair en Alemaña:

Au pair en Irlanda:

Au pair en España:

En países que non pertencen á rede EURES:

Au pair no Reino Unido:

Au pair nos Estados Unidos (información y ofertas):

As ofertas de emprego recibidas por EURES, como rede europea de servizos de emprego, difúndense a través do portal de emprego EURES.

Se desexas realizar unha busca de emprego en cruceiros fóra da oferta EURES, recomendamos precaución, xa que é unha área na que proliferan as presuntas empresas que ofrecen dubidosas ofertas de traballo condicionadas ao pagamento de varias cantidades económicas.

A continuación ofrecemos unha serie de consellos que esperamos sexan útiles.

Para afrontar con éxito esta busca de emprego, é esencial ter un alto nivel de inglés e é frecuente solicitar o coñecemento dunha segunda e terceira lingua, así como experiencia profesional na ocupación á que se pretende acceder.

Hai que ter en conta que o traballo nun cruceiro presenta particularidades canto ás condicións de traballo, dereitos e obrigas do traballador. A xornada laboral, os períodos de descanso e as vacacións son diferentes aos do traballo en terra, e a lexislación que se debe aplicar na regulación destas condicións pode variar segundo os países. Ten presente que moitas destas empresas non se rexen pola lexislación da Unión Europea.

Os postos ofertados poden ser de persoal de asistencia sanitaria, mantemento, beleza e coidado persoal, entretemento, hostalería, limpeza, fotógrafos, axudantes de tendas, etc.

Que significa traballar nun cruceiro?

Vivir e traballar a bordo significa traballar 10 horas ao día, sete días á semana.

Hai tempo libre?

Mesmo se se traballa os sete días da semana, os membros da tripulación acumulan os seus períodos de descanso para que os gocen dunha soa vez antes de que finalice o seu contrato.

Canto duran os contratos?

Depende do tipo de posto, entre 4 e 10 meses.

Que piden as empresas?

Para os postos de traballo en cruceiros, realízanse procesos de selección exhaustivos, xa que cada posto e cargo teñen funcións moi específicas e requírense preparación e requisitos específicos; é común pedir experiencia previa, aínda que tamén hai postos de nivel inferior nos que non é totalmente necesario.

Entre os requisitos do persoal de a bordo está o de ter un carácter afable, a capacidade de transmitir positividade, un trato sinxelo nas relacións interpersoais e poder traballar en equipo. Por este motivo, é frecuente buscar profesionais do sector da hostalería e servizos con titulacións en turismo, xestión hoteleira ou relacións públicas, entre outras.

Ademais destes requisitos, nalgúns procesos de selección requírese unha formación marítima básica para obter a Tarxeta Profesional da Mariña Mercante, así como o certificado de suficiencia marítima a bordo de buques de pasaxeiros, de acordo cos requisitos impostos polos acordos STCW asinados polos membros da Organización Marítima Internacional, que inclúe a España. Trátase de programas de formación que se procesan facilmente e pagando unha pequena taxa administrativa ou ningunha no caso de cursos subvencionados.

Sitios web onde se fala da necesidade de posuír o STCW95

Convenio internacional para a formación, titulación e garda para a xente de mar para traballar nun cruceiro.

Sitios web de busca de emprego:

Aquí tes, a título informativo, algúns sitios web de busca de emprego. É preferible non pagar as axencias que só ofrecen información sobre empresas porque non temos garantido en ningún momento un traballo. É mellor solicitar postos directamente ás empresas:

Sitios web de emprego de liñas de cruceiros:

Outras ligazóns:

Para optar a postos na área do entretemento a bordo: cantantes, bailaríns, animadores, músicos, etc.

A actividade hostaleira e turística ocupa un elevado número de profesionais do sector, véndose incrementada por persoal de reforzo durante a tempada alta estival, de xuño a outubro, aproximadamente.

A continuación podes atopar algúns sitios web con ofertas de traballo neste sector en diferentes países.

Francia

 • Lhotellerie-restauration Podes crear o teu propio espazo como candidato incluíndo os teus datos e experiencias no sector.
 • REsoemploi É un sitio web dun grupo de empresarios onde publican as ofertas de traballo dispoñibles nos seus restaurantes.
 • Synhorcat É o sitio web do sindicato de hostaleiros e restauradores en Francia. Ten unha sección con ofertas de traballo dos seus asociados.

Alemaña

España

Podes atopar ofertas no sector da restauración e outras actividades turísticas en España. Ten presente que o coñecemento fluído de varias linguas é esencial. Ás veces verás algunhas destas ofertas na páxina web do SEPE na súa sección EURES España.

No portal de emprego Español publícanse todo tipo de ofertas, incluídas as deste sector.

Lembra que a meirande parte das grandes cadeas hoteleiras, empresas de entretemento ou do sector servizos teñen dentro das súas páxinas web unha sección para a selección do seu persoal.

Lembra que todas as ETT e axencias de contratación están establecidas en diferentes países. Debes poñer o nome + dominio oficial do país, por exemplo: adecco.it (Italia), manpower.fr (Francia), randstad.be (Bélxica), michaelpage.ie (Irlanda).

Outros países europeos

 • Caterer  Ofertas do sector da hostalería en diversos países.
 • Leisurejobs Sitio web con ofertas no sector do lecer en Europa.
 • Free-job Ofertas de traballo en Suíza.
 • Jobindex Para estudantes e graduados en Dinamarca.
 • KellyServices Plataforma presente en todos os países europeos.

Os socorristas traballan en piscinas, praias e vías navegables para manter a seguridade dos bañistas.

A tarefa dun socorrista é observar e supervisar as zonas de baño para evitar accidentes, avisar os bañistas de situacións de perigo e, en caso de emerxencia, realizar un procedemento de rescate.

Esta profesión require boas habilidades de observación, facilidade de comunicación e reacción rápida ante unha emerxencia.

Para os postos de traballo, é necesario ter máis de 16 anos, estar en boa forma física e ser un bo nadador.

Se tes un certificado de socorrista emitido pola Real Federación Española de Salvamento e Socorrismo (RFESS), podes obter unha certificación internacional. Os títulos de "Socorrista acuático + Socorrista en primeiros auxilios" emitidos pola RFESS que leven o logotipo da Federación Internacional de Salvamento e Socorrismo (ILS) teñen un recoñecemento directo da súa equivalencia co "International Lifesaver Certificate". O recoñecemento desta equivalencia non supón que o certificado permita traballar noutros países e será necesario estar atento á lexislación de cada país ao respecto, pero pode servir para validar determinadas materias e acreditar a formación recoñecida polo máximo organismo internacional en salvamento e socorrismo.

Como solicitar o certificado internacional?

Ponte en contacto coa federación nacional membro onde obtiveches a formación e solicita o formulario de solicitude de certificado ILS. A túa federación reenviará a solicitude á sede de ILS e enviarache o certificado internacional unha vez recibido.

Busca de emprego

Poderás ser empregado como socorrista polas autoridades locais, centros de lecer, clubs privados, hoteis e centros de vacacións.

Os parques de atraccións son unha das principais opcións á hora de atopar un traballo temporal.

Estes parques contratan cada ano un gran número de persoas para cubrir diferentes postos de traballo (desde camareiros, cociñeiros e persoal do despacho de billetes e entradas ata xardineiros, carpinteiros, pintores, persoal de mantemento, persoal de entretemento, persoal de oficinas, empregados das tendas, socorristas, entre outros), o que nos ofrece a posibilidade de atopar un traballo temporal.

A mellor opción para conseguir un traballo nun parque de atraccións é a través dos portais web dos mesmos parques.

Abaixo atoparás unha lista dos principais parques de atraccións ordenados por países. Ao acceder ao seu portal web, coñecerás todos os postos vacantes que hai actualmente.

Alemaña

Bélxica

Francia

Italia

España

En países que non pertencen á rede EURES:

Reino Unido

As persoas que fan traballos temporais no campo chámanse xornaleiros. O seu labor consiste basicamente na recollida de froitas e verduras.

Para traballar en calquera actividade estacional en condicións normais, a mellor solución é ter recibido, antes do teu desprazamento, un contrato do empregador ou empregadora co/a que traballaches en campañas anteriores ou co/a que te puxeches en contacto a través doutro traballador ou por outros medios.

Nalgúns lugares, como nalgunhas rexións de Francia, coa mecanización da vendima, pode ser difícil atopar ofertas de traballo. Ademais, hai que ter en conta que, para traballar no sector agrícola, non é imprescindible dominar unha lingua estranxeira, pero será unha vantaxe ter un coñecemento da lingua para buscar traballo e non estar completamente perdido unha vez instalado no país.

Palabras clave para buscar ofertas de emprego no sector agrícola:
Inglés: farm worker, agriculture worker, ranch hand, farm hand, field hand, harvest employee Francés: ouvrier agricole, emploi/travail agricole, vendangeur, cueilleur Alemán: landarbeiter/in, erntearbeiter/in Holandés: landarbeider Noruegués: gårdsarbeider

Francia

En Francia, o período de recollida de froita é de maio a setembro, e de finais de agosto a setembro coa vendima. Hai que ter en conta que o traballo pode durar só uns días en función da demanda.

Existen varias formas de buscar un traballo de recollida de froita en Francia:

 • Ir directamente ás plantacións e deixar o CV.
 • Utilizar o servizo de emprego francés Pôle Emploi, escribindo unha palabra clave en francés relacionada coa ocupación desexada e indicar a área de busca (todo o país: FRANCIA, ou unha área específica).
 • En Francia existe unha rede de organizacións que axudan aos traballadores de temporada a atopar traballo. Directorio das «Maison des saisonniers», organizacións especializadas en emprego temporal.

Outra páxina fundamental é a de ANEFA (Asociación Nacional para o Emprego e a Formación Agraria). Neste portal atoparás información sobre a recollida de froitas e verduras, así como unha guía sobre a vendima en Francia que se actualiza anualmente.

Nalgúns departamentos publícanse "Livrets d'emploi des saisonniers", indicando enderezos e/ou o números de teléfono de contacto das empresas que necesitarán man de obra para determinados traballos e datas:

Noruega

A contratación para a agricultura apenas se fai a través do servizo nacional de emprego. As explotacións teñen as súas propias canles de contratación. Non se recomenda ir a Noruega sen traballo porque a vida alí é moi cara. Ir a Noruega a buscar traballo é un importante investimento financeiro.

As oportunidades laborais que existen na agricultura son para os traballadores cualificados na agricultura. Cunha formación axeitada, si se pode atopar traballo para todo o ano. Deste xeito podemos atopar traballo no sector gandeiro e na produción de leite, así como no cultivo de plantas.

Países Baixos

Nos Países Baixos, as ofertas de traballo concéntranse en seasonalwork.

O CV debe prepararse en inglés ou holandés e cargarse na páxina. A páxina ten unha parte en inglés, pero unha gran parte está en holandés.

Hai moita oferta na colleita de amorodos e espárragos. A tempada de recollida de amorodos vai de maio a agosto; a de espárragos, de marzo a xuño.

Suecia

A forma máis eficiente de atopar traballo é contactar directamente coa empresa. Non hai sitios web especializados. Deben empregarse as bolsas de traballo xeral:

Suíza

Non é recomendable ir ao país sen un contrato, porque hai pouca oferta. Para a agricultura, a tempada é curta: xullo e agosto. Para a viticultura, os meses de traballo son setembro e outubro. Finais de outubro-principios de novembro é o período para as patacas.

Algúns sitios web que permiten buscar ofertas en calquera país:

Francia

 • Emploi Lista de páxinas web e ofertas de traballo individuais.
 • Jobdété Traballos de verán, traballo estacional.
 • Jobs-été Principalmente para mozos.
 • Monjobalamontagne Emprego especialmente en turismo, hostalería e comercio en rexións de montaña: Alpes, Pireneos...
 • Redfrancia Recompilación de ofertas de traballo en diversos sectores: hoteis e restaurantes, ensino de español, saúde...
 • Saisonnier Especializado en traballo estacional; os traballos dispoñibles aparecen á dereita por categoría e provincia ("département").
 • Travail-saisonnier Ofertas de traballo estacionais ou a longo prazo; é preferible non seleccionar rexión, aforra tempo buscando.

Irlanda

Malta

 • Crossroads Contract, part-time, permanent.
 • Jobsplus
 • Pentasia Posibilidade de escoller outros países europeos.
 • People Selección por sector e por posto.
 • Quadconsultancy Posibilidade de escoller outros países europeos.
 • Youth Empregos en Malta (full-time, part-time, reduced hours, summer job).

Países Baixos

Países Nórdicos

... e, por suposto, os servizos públicos de emprego de cada país.

... y por supostolos Servizos públicos de emprego de cada país.