Sede electrónica

Boletín Trimestral do Mercado de Traballo

2023

O Servizo Público de Emprego Estatal aborda a situación do mercado de traballo mediante informes específicos elaborados para tal fin. Todos eses informes son resultado dos estudos que desenvolve o Observatorio das Ocupacións co fin de proporcionar ao usuario unha información actualizada e completa.

Este Boletín Trimestral do Mercado de Traballo recolle os principais indicadores do mercado laboral, contendo información sobre:

  • Afiliación á Seguridade Social
  • Enquisa de Poboación Activa
  • Contratación
  • Paro rexistrado

Desagregados por:

  • Colectivos
  • Sexo
  • Tramos de idade
  • Sectores de actividade económica
  • Ocupacións

Todo iso tanto a nivel estatal como autonómico e provincial.