SI LA MEVA EMPRESA M'INCLOU EN UN ERTE DE SUSPENSIÓ DE CONTRACTE O DE REDUCCIÓ DE JORNADA, HA DE DONAR-ME DE BAIXA EN SEGURETAT SOCIAL DURANT LA REGULACIÓ?

Si su empresa le incluye en un procedimiento de regulación de empleo tiene que darle de baja en la Seguridad Social únicamente si es regulación de empleo de extinción de la relación laboral.

En el cas de suspensió, la seva relació laboral no es troba finalitzada, sinó suspesa, per la qual cosa l'empresa no ha de donar-li de baixa.

Igualment, en els supòsits de reducció de jornada autoritzada per procediment de regulació d'ocupació, l'empresa està obligada a mantenir-li d'alta en Seguretat Social.

No obstant això, per a temes relacionats amb l'afiliació a la Seguretat Social pot informar-se a través del número de telèfon 901 50 20 50, o a la pàgina www.seg-social.es.

Más información sobre prestaciones de desempleo por procedimientos de regulación de empleo en: “Me ha afectado un ERE o un ERTE".