Seu electrónica

Tinc suspès el contracte per regulació d'ocupació, puc treballar en una altra empresa?

Si té suspès el contracte per un expedient temporal de regulació d'ocupació (ERTE), pot realitzar una altra activitat laboral, tant per compte d'altri com per compte propi. La suspensió de la relació laboral li suposa a vostè i a l'empresa l'alliberament de les obligacions respectives de treballar i remunerar el treball.
No obstant això, haurà de comunicar al Servei Públic d'Ocupació Estatal les col·locacions que tingui mentre percep la prestació per desocupació, amb la finalitat de suspendre aquesta prestació.
En el cas que la seva col·locació sigui a temps parcial, podrà sol·licitar la compatibilización de la prestacióamb el contracte a temps parcial, restant-se d'aquesta prestació la part proporcional al mateix temps que treballi.

Pot comunicar la seva col·locació al Servei Públic d'Ocupació Estatal:

Més informació en: “M'ha afectat un ERE o un ERTE”.