Seu electrónica

Vaig sol·licitar l'atur i vaig començar a treballar abans de començar a cobrar Quant em van a pagar i com queda la meva prestació? Haig de comunicar la meva col·locació?

Si et vas col·locar abans de percebre el primer rebut, cobraràs des del començament de la prestació aprovada fins al dia anterior a la teva col·locació i hauràs de comunicar al Servei Públic d'Ocupació Estatal la col·locació. Podràs fer-ho:

La prestació o el subsidi per desocupació queden suspesos si la col·locació és per compte d'altri i de durada inferior a dotze mesos, o per compte propi de durada inferior a 24 mesos, si no has causat alta en algun dels règims de la Seguretat Social o inferior a 60 mesos si has causat alta com a treballador per compte propi en la Seguretat Social.

Quan finalitzis la col·locació podràs sol·licitar la represa de la prestació suspesa o una nova, si tinguessis dret a ella.